#StopAsianHate

25 September, 20:45 – 22:15h | Get your tickets right here!

Location: Podium Mozaïek, Amsterdam, Netherlands | Click HERE for more info

StopAsianHate is a short film programme consisting of three short films, in regard of anti-Asian racism, which is followed by a panel discussion.

Programma/e

NL | #StopAsianHate is meer dan alleen een call-out. Het is een beweging. Na het toenemend geweld en racisme tegen Aziaten wereldwijd, en de dood van 6 Aziatische-Amerikaanse vrouwen, werd de #StopAsianHate synoniem de beweging en de vele manifestaties die sinds in lente van 2021 wereldwijd georganiseerd werden. Ook hier in Amsterdam. Juist hier, want in Nederland is de explosieve groei van incidenten niet meer te ontkennen. In 2020 kwamen meer dan 5000 meldingen binnen van anti-Aziatisch racisme, een derde van het totaal aantal gemelde incidenten over 2020. Nog nooit eerder was de urgentie zo hoog.

#StopAsianHate is meer dan alleen de ‘grapjes’ en micro-agressies waarmee Aziaten in Nederland (dagelijks) geconfronteerd worden. De korte films vertellen verschillende verhalen en perspectieven met het publiek. Jonge filmmakers die de urgentie voelen om deze onbekende verhalen te delen met een groter publiek.

In het panelgesprek na de film gaan we in gesprek met diversiteit en inclusie-expert Sarita Bajnath en mediawetenschapper en schrijver Reza Kartosen-Wong, over het bestaan van institutioneel Anti-Aziatisch racisme en zoeken we een dialoog op met het publiek. Voorbij de ‘grapjes’. Want hoe speelt anti-Aziatische racisme en de impact ervan een (dagelijkse) rol hier in Nederland? Hoe zorgen we voor meer verbinding, dialoog en ontstijgen we deze realiteit?

ENG | #StopAsianHate is more than just a callout. It’s a movement. After the increasing violence and racism against Asians worldwide, and the deaths of 6 Asian-American women, the #StopAsianHate became synonymous with the movement and the many manifestations that have been organized worldwide since the spring of 2021. Also here in Amsterdam. Especially here, because in the Netherlands the explosive growth of incidents is undeniable. More than 5000 reports of anti-Asian racism were received in 2020, a third of the total number of reported incidents in 2020. Never before has the urgency been so high.

StopAsianHate is more than just the ‘jokes’ and micro-aggressions that Asians in the Netherlands face (on a daily basis). The short films tell different stories and perspectives with the audience. Young filmmakers who feel the urgency to share these unknown stories with a wider audience.

In the panel discussion after the film, we will talk with diversity and inclusion expert Sarita Bajnath and media scientist and writer Reza Kartosen-Wong about the existence of institutional Anti-Asian racism and seek a dialogue with the public. Beyond the ‘jokes’. Because how does anti-Asian racism and its impact play a (daily) role here in the Netherlands? How do we create more connection, dialogue and transcend this reality?

Programma | schedule