About

About Humans of Film Festival


Note!: English below, as well as more information about the festival.

NL | Over Humans of Film Festival
Het Humans of Film Festival heeft zich ontwikkeld vanuit de Humans of Film Amsterdam straatfotografie blog, een platform waar persoonlijke verhalen van Amsterdamse inwoners gedeeld worden. Dit project deelt de persoonlijke impact die film kan hebben op mensen, en hoe ze hierin representatie en herkenning kunnen vinden en maakte gaandeweg ook het gebrek aan diversiteit in het filmlandschap zichtbaar. Vanuit dit vertrekpunt is initiator Feargal Agard aan de slag gegaan met het oprichten van een filmfestival dat zich richt op de zogenaamde ‘human interest films‘, een niche die nog ontbrak in het Nederlands filmlandschap. Onder human interest verstaan wij films die mensen, hun ervaringen en hun leefomgeving centraal stellen. In een maatschappij die in toenemende mate polariseert op sociaal en politiek niveau probeert het ruimte te creëren voor ontmoetingen, waar verhalen verteld en gedeeld worden van en door mensen die niet vaak genoeg aan het woord gelaten worden.

ENG | About Humans of Film Festival

The Humans of Film Festival developed from the Humans of Film Amsterdam street photography blog, a platform where personal stories of Amsterdam residents are shared. This project shares the personal impact that film can have on people and how they can find representation and recognition. It also gradually reveals the lack of diversity in the film landscape. 

From this starting point, initiator Feargal Agard set about setting up a film festival that focuses on the so-called ‘human interest films,’ a niche that was still missing in the Dutch film landscape. Human interest refers to films that focus on people, their experiences, and the environment that they live in. In a society that is increasingly polarizing on a social and political level, this festival attempts to create a space for encounters, where stories are told and shared by and for people who are not often heard enough.

–> Check out the Festival guidelines in regard of COVID-19

–> Check out the Mission & Vision

–> Check out the Festival team

–> Check out the Filmcomité | Film Committee

–> Check out our Partners | Sponsors | Organizations

–> Check out the HoFF in the media page

–> Check out our job vacancies page | vacatures

–> Check out our Film submission page and submit your film

Stichting | Foundation Humans of Film

Humans of Film festival is an initiative of Foundation | Stichting Humans of Film. Foundation | Stichting Humans of Film is a non-profit organization that is dependent on subsidies from government fund institutions and the donations from it’s following. The Foundation | Stichting is led by the following board members.

Board members | Bestuurders

Chairman | Voorzitter: Mascha Ihwe

Secretary | Secretaris: Valeria Martielli

Treasurer | Penningmeester: Joel Westerborg

Primary foundation advisor

Advisor | Adviseur: Hui Hui Pan

Advisor | Adviseur: Manjit Kaur

Foundation | Stichting information

  • KVK: 76388093
  • RSIN: 860608414
  • BANK (IBAN): NL16 BUNQ 2045 2572 90
  • BTW // VAT: NL860608414B01

Main Sponsors

%d bloggers liken dit: