Slavernij: Post-excuses Amsterdam

Saturday | 25 Sept 2021 | 12:15 – 13:20h | Dit programma is gratis maar we vragen bezoekers een ticket te reserveren.

Location: Podium Mozaïek, Amsterdam, Netherlands.

Slavernij: Post-excuses Amsterdam is een multidisciplinair kunst- en dialoogprogramma bestaande uit muziek, uitvoerend kunst, participatie en een paneldiscussie.

Programma description

NL | 2021 staat in Nederland geheel in het teken van terugblikken op het slavernij verleden van Nederland. De museale tentoonstellingen, grote hoeveelheid aan activiteiten en evenementen en gesprekprogramma’s getuigen hiervan. En Femke Halsema heeft namens de stad Amsterdam na een lange tijd eindelijk een excuses aangeboden voor het aandeel dat Amsterdam toentertijd had in de trans-Atlantisch slavernij. Het is nu de hoop dat het onderwerp niet meer onder het matje word geschoven, en jaarlijks herdacht wordt en dat men, in plaats van het krijgen van een schuldgevoel, Keti Koti en het slavernij verleden herdenken associeert als moment van erkenning, bewustwording, verzoening en samen zijn. Vandaar dat we door middel van dans, gesprek, muziek en uitvoerende kunst het verleden bespreekbaar maken en ons zelf de vraag stellen; “Hoe verder?”

ENG | 2021 in the Netherlands is all about looking back at the slavery past of the Netherlands. The museum exhibitions, large amount of activities and events and dialogue programs bear witness to this. And Femke Halsema, the mayor of Amsterdam, has finally apologized on behalf of the city of Amsterdam after a long time, on behalf of the part that Amsterdam had at the time in the trans-Atlantic slave trade. It is now the hope that the subject will no longer be brushed aside, and that it will be commemorated annually, and that instead of feeling guilty, people will hopefully associate Keti Koti and the slavery past commemorations as a moment of recognition, awareness growth, reconciliation and togetherness. That is why we make the past discussable through dance, conversation, music and performing arts and ask ourselves the question; “How further?”

Programma/e

↓↓↓ Ontmoet de panelleden, musici en kunstenaars en scroll naar beneden ↓↓↓

Panelleden: Maureen Koswal, Laucyna Bodaan | Ontdek meer

Musici: Izak de Dreu, Arturo den Hartog, Gülce Sucular | Ontdek meer

Uitvoerend kunstenaars: Quincy lettinck, Sabrina Schoop, Junior Appiah | Ontdek meer