Islamofobie | Islamophobia

Saturday | 25 Sept 2021 | 16:30 – 18:11h | Get your tickets right here!

Location: Podium Mozaïek, Amsterdam, Netherlands | Click HERE for more info

Islamophobia is a short film programme consisting of three short films, in regard of islamophobia, which is followed by a panel discussion about islamophobia in the Netherlands today.

Programma description

NL | Islamofobie staat voor het creëren van meer bewustwording over de islamofobie die in onze samenleving heerst. Hoewel er zo nu en dan een terreuraanval voorkomt in Europa uitgevoerd door individuen die claimen dit uit naam van Allah (god) te doen, is het helemaal niet zo dat dit de Islam moet voorstellen. Sterker nog, wat veel mensen niet begrijpen is dat we deze individuen kunnen zien als een afsplitsing, splinter van een hoofdgodsdienst. Als het ware een sekte/cult die op een hele andere wijze dan gebruikelijk een eigen ‘geloofspad’ volgen, die niet aansluit op waarvoor de Islam daadwerkelijk voor staat. Maar aan de andere kant is er ook sprake van het willen demoniseren van de Islam in het Westen. Vandaar dat er meteen sprake is van een terroristische aanslag als het gaat om personen die claimen moslim te zijn, maar als een Westers persoon hetzelfde uitvoert wordt het verteld alsof er een alledaagse criminele activiteit heeft plaatsgevonden. Waar komt deze fobie vandaan? Waarom vallen mensen moslims aan die niks te maken hebben met enige incidenten in het nieuws? Het is daarom belangrijk om islamofobie bespreekbaar te maken en mensen te doen realiseren dat er een vergrootglas wordt gezet op incidenten, maar ook misvattingen die niks te maken hebben met een grote hoeveelheid aan mensen die islamistisch zijn en ook doodgewone burgers in Amsterdam zijn.

ENG | Islamophobia stands for creating more awareness about the Islamophobia that prevails in our society. Although there are occasional terror attacks in Europe, carried out by individuals who claim to be doing this in the name of Allah (god), it doesn’t have anything to do with what true Islam stands for. In fact, what many people fail to understand is that we can view these individuals as a split, splinter of a major religion. As it were, a sect/cult who follow their own ‘faith path’ in a completely different way than usual, which does not correspond to what Islam actually stands for. But on the other hand, there is also the case of people wanting to demonize Islam in the West. That is why the media immediately seems to be speaking of a terrorist attack, when such attacks are carried out by people who claim to be Muslim, but if a Western person carries out the same, we are told as if an everyday criminal activity has taken place. Where does this phobia come from? Why do people attack Muslims, who have nothing to do with these incidents in the news? It is therefore important to discuss Islamophobia and to make people realize that a lot of focus is being placed on incidents and misconceptions that have nothing to do with a large number of people who are Islamic and who are also ordinary citizens in Amsterdam.

Programma/e

  • Introduction: 5 min | Before the films starts
  • Film screenings: 61 min (3 short films)
  • Panel: 35 min | Islamofobie // Islamophobia
  • Panelists: Esmaa Alariachi; Al Nisa | Manon Moussa-Roodenburg; @Speesjaal_spesjawl