The Elderly, Covid-19 and Isolation

isolated

Friday | 24 Sept 2021 | 17:00 – 18:30h | Get your tickets right here!

Location: Podium Mozaïek, Amsterdam, Netherlands | Click HERE for more info

The Elderly, Covid-19 & Isolation is a film & dialogue programme hosted by Be Connected consisting of the film Isolated (2020) and a panel discussion about isolation, Covid-19 and the elderly.

Programma description

NL | “How to support the elderly during a pandemic” heeft als focus de perikelen, die we allemaal hebben meegemaakt, van de Covid-19 pandemie bespreekbaar te maken en vooral vanuit het perspectief van ouderen. De lock downs en de social distance regels zijn enorm van belang geweest om er voor te zorgen dat het virus niet met hoge snelheid verspreid en een norm dodental op te eisen. Hoewel een groot deel van de bevolking hand in hand achter de regels stonden, bracht het toch eenzaamheid en psychologische problemen naar voren. Dan nog te bedenken dat ouderen voor Covid-19 al behoorlijk eenzaam waren en dankzij de lockdowns zelfs nog meer. Gelukkig zijn er organisaties die zich bezighouden met het reduceren van eenzaamheid onder ouderen. Dit doen ze door middel van buddy programma’s en het werven van vrijwilligers die graag een buddy willen zijn.

Dankzij de pandemie is dit zelfs online, telefonisch, per post en maar ook door buiten op 1,5 meter afstanden te zitten. Ook voor jonge mensen kan het een geweldig initiatief zijn om de buddy van een oudere persoon te zijn, want nu maken jongeren zelfs mee hoe een geïsoleerd leven je flink eenzaam kan laten voelen en dat er ook psychologische problemen kunnen opkomen.

ENG | “How to support the elderly during a pandemic” focuses on discussing the vicissitudes that we have all experienced from the Covid-19 pandemic, and especially from the perspective of the elderly. The lock downs and social distancing rules have been extremely important to ensure that the virus does not spread at high speed and to demand a standard death toll. Although much of the population stood hand in hand behind the rules, it still brought up loneliness and psychological problems. Then to think that the elderly were already quite lonely before Covid-19 and thanks to the lockdowns even more.

Fortunately, there are organizations that are engaged in reducing loneliness among the elderly. They do this through buddy programmes and recruiting volunteers who want to be a buddy. Thanks to the pandemic, this is even possible online, by telephone, by post and also by sitting outside 1.5 meters away. Also for young people it can be a great initiative to be the buddy of an older person, because now young people even experience how an isolated life can make you feel quite lonely and that psychological problems can also arise.

Programma/e

  • Introduction: 5 min | Before the film starts
  • Film screenings: 50 min | Film: Isolated (2020)
  • Panel: 30 min | How to support the elderly during a pandemic
  • Host: Jeremiah Bosnie, Juslene Nguele; Be Connected
  • Panelists: Cathelijne Denekamp; Rijksmuseum | To Be Announced; TBA

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: